Kontakt lärare

Mentor – Helena Drakwall (HDL) Skicka mail

Mentor – Staffan Thörnberg Skicka mail

Matematik – Staffan (STG)Skicka mail

Spanska – Samira Naimi(SNI)Skicka mail

Bild – Sara Svensson (SVN) Skicka mail

Franska – Gabriella Hyllander (GHR) Skicka mail

Idrott – Staffan (STG)Skicka mail

kemi och biologi – Helene Brunström (HBM) Skicka mail

SO – Helena Drakwall (HDL) Skicka mail

Teknik – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Matematik – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Svenska och engelska – Julia Sommarqvist (JST) Skicka mail

Biologi – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Musik – Gisela Hök Ternström (GHM) Skicka mail

Kemi, Biologi, Matematik -Tereza Laxhed (TLD) Skicka mail

Hem- och Konsumentkunskap – Andrea Silier (ASR) Skicka mail

Trä och metallslöjd – Per Spång (PSG) Skicka mail

Textilslöjd – Sara Ritzén (SRN) Skicka mail

Fysik Biologi – Stig Svensson (SSN)Skicka mail

Tyska -Anette Sjöström (ASM) Skicka mail